”Vi måste våga prata om pengarna till framtidens sjukvård”

Kristdemokraterna inleder i dag sitt riksting i Karlstad.

När Kristdemokraternas riksting i dag börjar i Karlstad är kravet från Karl Henriksson och Malin Appelgren från Stockholms läns landsting tydligt: Sverige behöver lösa frågan om hur vården ska finansieras i framtiden.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste våga prata om vad vi som styrande göra för att lösa pengafrågan. Har vi upphandlingsrelger i landet som förhindrar innovationskraften? Har vi andra regler som gör att eHälsa och andra lösningar med enorm potential inte riktigt lyfter? Vi vet att det är kontroversiellt, men vi kan inte utesluta försäkringslösningar eller en ökad grad av självfinansiering, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i landstingsfullmäktige och distriktsordförande för Stockholms län.

Sjukvården kommer att få ökade kostnader de kommande åren. När Sveriges befolkning blir allt äldre finns anledning att tro att behovet av vård och omsorg ökar snabbt, samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. På samma gång ökar förväntningarna på vården från medborgarna, och dessutom gör den medicinska utvecklingen att kostnader för nya avancerade behandlingar uppstår. Den här bilden har fått de två landstingspolitikerna från Stockholm att lämna in en motion till rikstinget om att utreda sjukvårdens framtida finansiering och vad som förhindrar en ökning av produktiviteten.

Malin Appelgren (KD)– Det var inte Televerket som reformerade telefonin och telemarknaden, och det kommer förmodligen inte vara dagens politiker och sjukvårdsdirektörer som reformerar vården. Frågan är vad vi gör för att förhindra det ökande ekonomiska gapet. Det skulle en statlig utredning kunna titta på, säger Malin Appelgren, som sitter i landstingsstyrelsen och är ombud på rikstinget.

Kristdemokraternas riksting pågår till och med lördag. Förutom partistyrelsens proposition om barn och unga kommer 233 motioner att behandlas, varav 40 är författade av medlemmar från Stockholms stad och län.

Från Stockholms stad och län är följande personer nominerade till partistyrelsen:

Robert Halef, Södertälje, ordinarie ledamot. Riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot i Södertälje.

Emma Henriksson, Huddinge, ordinarie ledamot. Gruppledare i riksdagen.

Thorbjörn Larsson, Stockholm, ersättare. Landstingsfullmäktige, beredningen för e-hälsa och öppna jämförelser.

Ebba Lindsö, Lidingö, ordinarie ledamot. Civilekonom, bland annat ordförande för Sjätte AP-fonden.

Sofia Modigh, Stockholm, ordinarie ledamot. Konsult inom ideell sektor, arbetar bland annat med Unga KRIS.

Ewa Samuelsson, Stockholm, ordinarie ledamot. Biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.

Mer information om rikstinget finns här.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin