”Vi måste våga prata om pengarna till framtidens sjukvård”

Kristdemokraterna inleder i dag sitt riksting i Karlstad.

När Kristdemokraternas riksting i dag börjar i Karlstad är kravet från Karl Henriksson och Malin Appelgren från Stockholms läns landsting tydligt: Sverige behöver lösa frågan om hur vården ska finansieras i framtiden.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste våga prata om vad vi som styrande göra för att lösa pengafrågan. Har vi upphandlingsrelger i landet som förhindrar innovationskraften? Har vi andra regler som gör att eHälsa och andra lösningar med enorm potential inte riktigt lyfter? Vi vet att det är kontroversiellt, men vi kan inte utesluta försäkringslösningar eller en ökad grad av självfinansiering, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i landstingsfullmäktige och distriktsordförande för Stockholms län.

Sjukvården kommer att få ökade kostnader de kommande åren. När Sveriges befolkning blir allt äldre finns anledning att tro att behovet av vård och omsorg ökar snabbt, samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. På samma gång ökar förväntningarna på vården från medborgarna, och dessutom gör den medicinska utvecklingen att kostnader för nya avancerade behandlingar uppstår. Den här bilden har fått de två landstingspolitikerna från Stockholm att lämna in en motion till rikstinget om att utreda sjukvårdens framtida finansiering och vad som förhindrar en ökning av produktiviteten.

Malin Appelgren (KD)– Det var inte Televerket som reformerade telefonin och telemarknaden, och det kommer förmodligen inte vara dagens politiker och sjukvårdsdirektörer som reformerar vården. Frågan är vad vi gör för att förhindra det ökande ekonomiska gapet. Det skulle en statlig utredning kunna titta på, säger Malin Appelgren, som sitter i landstingsstyrelsen och är ombud på rikstinget.

Kristdemokraternas riksting pågår till och med lördag. Förutom partistyrelsens proposition om barn och unga kommer 233 motioner att behandlas, varav 40 är författade av medlemmar från Stockholms stad och län.

Från Stockholms stad och län är följande personer nominerade till partistyrelsen:

Robert Halef, Södertälje, ordinarie ledamot. Riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot i Södertälje.

Emma Henriksson, Huddinge, ordinarie ledamot. Gruppledare i riksdagen.

Thorbjörn Larsson, Stockholm, ersättare. Landstingsfullmäktige, beredningen för e-hälsa och öppna jämförelser.

Ebba Lindsö, Lidingö, ordinarie ledamot. Civilekonom, bland annat ordförande för Sjätte AP-fonden.

Sofia Modigh, Stockholm, ordinarie ledamot. Konsult inom ideell sektor, arbetar bland annat med Unga KRIS.

Ewa Samuelsson, Stockholm, ordinarie ledamot. Biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.

Mer information om rikstinget finns här.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin