”Vi måste våga prata om pengarna till framtidens sjukvård”

Kristdemokraterna inleder i dag sitt riksting i Karlstad.

När Kristdemokraternas riksting i dag börjar i Karlstad är kravet från Karl Henriksson och Malin Appelgren från Stockholms läns landsting tydligt: Sverige behöver lösa frågan om hur vården ska finansieras i framtiden.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste våga prata om vad vi som styrande göra för att lösa pengafrågan. Har vi upphandlingsrelger i landet som förhindrar innovationskraften? Har vi andra regler som gör att eHälsa och andra lösningar med enorm potential inte riktigt lyfter? Vi vet att det är kontroversiellt, men vi kan inte utesluta försäkringslösningar eller en ökad grad av självfinansiering, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i landstingsfullmäktige och distriktsordförande för Stockholms län.

Sjukvården kommer att få ökade kostnader de kommande åren. När Sveriges befolkning blir allt äldre finns anledning att tro att behovet av vård och omsorg ökar snabbt, samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. På samma gång ökar förväntningarna på vården från medborgarna, och dessutom gör den medicinska utvecklingen att kostnader för nya avancerade behandlingar uppstår. Den här bilden har fått de två landstingspolitikerna från Stockholm att lämna in en motion till rikstinget om att utreda sjukvårdens framtida finansiering och vad som förhindrar en ökning av produktiviteten.

Malin Appelgren (KD)– Det var inte Televerket som reformerade telefonin och telemarknaden, och det kommer förmodligen inte vara dagens politiker och sjukvårdsdirektörer som reformerar vården. Frågan är vad vi gör för att förhindra det ökande ekonomiska gapet. Det skulle en statlig utredning kunna titta på, säger Malin Appelgren, som sitter i landstingsstyrelsen och är ombud på rikstinget.

Kristdemokraternas riksting pågår till och med lördag. Förutom partistyrelsens proposition om barn och unga kommer 233 motioner att behandlas, varav 40 är författade av medlemmar från Stockholms stad och län.

Från Stockholms stad och län är följande personer nominerade till partistyrelsen:

Robert Halef, Södertälje, ordinarie ledamot. Riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot i Södertälje.

Emma Henriksson, Huddinge, ordinarie ledamot. Gruppledare i riksdagen.

Thorbjörn Larsson, Stockholm, ersättare. Landstingsfullmäktige, beredningen för e-hälsa och öppna jämförelser.

Ebba Lindsö, Lidingö, ordinarie ledamot. Civilekonom, bland annat ordförande för Sjätte AP-fonden.

Sofia Modigh, Stockholm, ordinarie ledamot. Konsult inom ideell sektor, arbetar bland annat med Unga KRIS.

Ewa Samuelsson, Stockholm, ordinarie ledamot. Biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.

Mer information om rikstinget finns här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer