”Vi måste våga prata om pengarna till framtidens sjukvård”

Kristdemokraterna inleder i dag sitt riksting i Karlstad.

När Kristdemokraternas riksting i dag börjar i Karlstad är kravet från Karl Henriksson och Malin Appelgren från Stockholms läns landsting tydligt: Sverige behöver lösa frågan om hur vården ska finansieras i framtiden.

Karl Henriksson (KD)– Vi måste våga prata om vad vi som styrande göra för att lösa pengafrågan. Har vi upphandlingsrelger i landet som förhindrar innovationskraften? Har vi andra regler som gör att eHälsa och andra lösningar med enorm potential inte riktigt lyfter? Vi vet att det är kontroversiellt, men vi kan inte utesluta försäkringslösningar eller en ökad grad av självfinansiering, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i landstingsfullmäktige och distriktsordförande för Stockholms län.

Sjukvården kommer att få ökade kostnader de kommande åren. När Sveriges befolkning blir allt äldre finns anledning att tro att behovet av vård och omsorg ökar snabbt, samtidigt som andelen förvärvsarbetande minskar. På samma gång ökar förväntningarna på vården från medborgarna, och dessutom gör den medicinska utvecklingen att kostnader för nya avancerade behandlingar uppstår. Den här bilden har fått de två landstingspolitikerna från Stockholm att lämna in en motion till rikstinget om att utreda sjukvårdens framtida finansiering och vad som förhindrar en ökning av produktiviteten.

Malin Appelgren (KD)– Det var inte Televerket som reformerade telefonin och telemarknaden, och det kommer förmodligen inte vara dagens politiker och sjukvårdsdirektörer som reformerar vården. Frågan är vad vi gör för att förhindra det ökande ekonomiska gapet. Det skulle en statlig utredning kunna titta på, säger Malin Appelgren, som sitter i landstingsstyrelsen och är ombud på rikstinget.

Kristdemokraternas riksting pågår till och med lördag. Förutom partistyrelsens proposition om barn och unga kommer 233 motioner att behandlas, varav 40 är författade av medlemmar från Stockholms stad och län.

Från Stockholms stad och län är följande personer nominerade till partistyrelsen:

Robert Halef, Södertälje, ordinarie ledamot. Riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot i Södertälje.

Emma Henriksson, Huddinge, ordinarie ledamot. Gruppledare i riksdagen.

Thorbjörn Larsson, Stockholm, ersättare. Landstingsfullmäktige, beredningen för e-hälsa och öppna jämförelser.

Ebba Lindsö, Lidingö, ordinarie ledamot. Civilekonom, bland annat ordförande för Sjätte AP-fonden.

Sofia Modigh, Stockholm, ordinarie ledamot. Konsult inom ideell sektor, arbetar bland annat med Unga KRIS.

Ewa Samuelsson, Stockholm, ordinarie ledamot. Biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.

Mer information om rikstinget finns här.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin