Vi omfördelar äldrevårdens pengar dit behovet är störst

Pressmeddelande
15 oktober 2015

Alliansens höjning av ersättningen för vården i livets slutskede med 15 procent kommer att finansieras av en sänkning av ersättningen till den avancerade sjukvården i hemmet med 15 procent. Det kommer att innebära att de resurser som de privata vårdgivarna får kommer att motsvara kostnaden per patient och vårddygn.

– Avancerad sjukvård i hemmet har haft en hög ersättning i förhållande till hur mycket vården kostar samtidigt som ersättningen för vården i livets slutskede har varit för låg. Nu omfördelar vi pengarna så att de används på rätt ställen i sjukvården, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Ersättningen för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) sänks med 182 kronor per vårddygn samtidigt som höjningen för den pallliativa vården blir 585 kronor. Landstinget frigör på så sätt 84 miljoner kronor.

– Alla stockholmare ska kunna åldras med värdighet och få god vård ända till livets slut. Genom att använda våra gemensamma resurser där de kommer till bäst användning tar vi ansvar för landstingets ekonomi och bygger ut hälso- och sjukvården, säger Ella Bohlin.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin