Vi omfördelar äldrevårdens pengar dit behovet är störst

Pressmeddelande
15 oktober 2015

Alliansens höjning av ersättningen för vården i livets slutskede med 15 procent kommer att finansieras av en sänkning av ersättningen till den avancerade sjukvården i hemmet med 15 procent. Det kommer att innebära att de resurser som de privata vårdgivarna får kommer att motsvara kostnaden per patient och vårddygn.

– Avancerad sjukvård i hemmet har haft en hög ersättning i förhållande till hur mycket vården kostar samtidigt som ersättningen för vården i livets slutskede har varit för låg. Nu omfördelar vi pengarna så att de används på rätt ställen i sjukvården, säger äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD).

Ersättningen för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) sänks med 182 kronor per vårddygn samtidigt som höjningen för den pallliativa vården blir 585 kronor. Landstinget frigör på så sätt 84 miljoner kronor.

– Alla stockholmare ska kunna åldras med värdighet och få god vård ända till livets slut. Genom att använda våra gemensamma resurser där de kommer till bäst användning tar vi ansvar för landstingets ekonomi och bygger ut hälso- och sjukvården, säger Ella Bohlin.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin