Vi satsar på fler förlossningsplatser i Stockholm

SvD Opinion | Läs hela repliken här
Publicerad: 16 juli 2013 kl 11:22

Caroline Szyber och Ella Bohlin från Kristdemokraterna i Stockholms stad ger uttryck för oro (Brännpunkt 12/7) samt över att riskera att hänvisas utanför länet vid förlossning. Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar givetvis för att alla kvinnor ska få den förlossningsklinik som de har valt. Över 99 procent av kvinnorna föder barn i länet och 91 procent på den klinik de valt. Första veckan i juli fick 4 av 528 kvinnor föda utanför Stockholms län. Vi har valfrihet inom förlossningsvården men på samma sätt som alla medborgare inte kan få vård på samma vårdcentral kan inte heller alla kvinnor föda på samma förlossningsklinik.

Under första halvåret 2013 föddes ungefär lika många barn som under samma period toppåret 2010. Det stora antalet förlossningar i kombination med renoveringar och rapporterad personalbrist har lett till en hög belastning på flera av förlossningsenheterna. För att möta detta har förlossningskapaciteten på Södertälje sjukhus utökas och under hösten färdigställer Södersjukhuset sitt patienthotell där 33 rum avsätts för BB-platser. Det här är satsningar som kommer utöver den nämnda förlossningskliniken på Capio S:t Görans akutsjukhus.
För att ytterligare stärka barnmorskornas inflytande och kunskapsöverföringen har Stockholms barnmorskor också fått plats i landstingets reproduktionsråd.”

 


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin