Vi satsar på fler förlossningsplatser i Stockholm

SvD Opinion | Läs hela repliken här
Publicerad: 16 juli 2013 kl 11:22

Caroline Szyber och Ella Bohlin från Kristdemokraterna i Stockholms stad ger uttryck för oro (Brännpunkt 12/7) samt över att riskera att hänvisas utanför länet vid förlossning. Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar givetvis för att alla kvinnor ska få den förlossningsklinik som de har valt. Över 99 procent av kvinnorna föder barn i länet och 91 procent på den klinik de valt. Första veckan i juli fick 4 av 528 kvinnor föda utanför Stockholms län. Vi har valfrihet inom förlossningsvården men på samma sätt som alla medborgare inte kan få vård på samma vårdcentral kan inte heller alla kvinnor föda på samma förlossningsklinik.

Under första halvåret 2013 föddes ungefär lika många barn som under samma period toppåret 2010. Det stora antalet förlossningar i kombination med renoveringar och rapporterad personalbrist har lett till en hög belastning på flera av förlossningsenheterna. För att möta detta har förlossningskapaciteten på Södertälje sjukhus utökas och under hösten färdigställer Södersjukhuset sitt patienthotell där 33 rum avsätts för BB-platser. Det här är satsningar som kommer utöver den nämnda förlossningskliniken på Capio S:t Görans akutsjukhus.
För att ytterligare stärka barnmorskornas inflytande och kunskapsöverföringen har Stockholms barnmorskor också fått plats i landstingets reproduktionsråd.”

 


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin