Vi satsar på fler förlossningsplatser i Stockholm

SvD Opinion | Läs hela repliken här
Publicerad: 16 juli 2013 kl 11:22

Caroline Szyber och Ella Bohlin från Kristdemokraterna i Stockholms stad ger uttryck för oro (Brännpunkt 12/7) samt över att riskera att hänvisas utanför länet vid förlossning. Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar givetvis för att alla kvinnor ska få den förlossningsklinik som de har valt. Över 99 procent av kvinnorna föder barn i länet och 91 procent på den klinik de valt. Första veckan i juli fick 4 av 528 kvinnor föda utanför Stockholms län. Vi har valfrihet inom förlossningsvården men på samma sätt som alla medborgare inte kan få vård på samma vårdcentral kan inte heller alla kvinnor föda på samma förlossningsklinik.

Under första halvåret 2013 föddes ungefär lika många barn som under samma period toppåret 2010. Det stora antalet förlossningar i kombination med renoveringar och rapporterad personalbrist har lett till en hög belastning på flera av förlossningsenheterna. För att möta detta har förlossningskapaciteten på Södertälje sjukhus utökas och under hösten färdigställer Södersjukhuset sitt patienthotell där 33 rum avsätts för BB-platser. Det här är satsningar som kommer utöver den nämnda förlossningskliniken på Capio S:t Görans akutsjukhus.
För att ytterligare stärka barnmorskornas inflytande och kunskapsöverföringen har Stockholms barnmorskor också fått plats i landstingets reproduktionsråd.”

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin