Vi satsar på fler förlossningsplatser i Stockholm

SvD Opinion | Läs hela repliken här
Publicerad: 16 juli 2013 kl 11:22

Caroline Szyber och Ella Bohlin från Kristdemokraterna i Stockholms stad ger uttryck för oro (Brännpunkt 12/7) samt över att riskera att hänvisas utanför länet vid förlossning. Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar givetvis för att alla kvinnor ska få den förlossningsklinik som de har valt. Över 99 procent av kvinnorna föder barn i länet och 91 procent på den klinik de valt. Första veckan i juli fick 4 av 528 kvinnor föda utanför Stockholms län. Vi har valfrihet inom förlossningsvården men på samma sätt som alla medborgare inte kan få vård på samma vårdcentral kan inte heller alla kvinnor föda på samma förlossningsklinik.

Under första halvåret 2013 föddes ungefär lika många barn som under samma period toppåret 2010. Det stora antalet förlossningar i kombination med renoveringar och rapporterad personalbrist har lett till en hög belastning på flera av förlossningsenheterna. För att möta detta har förlossningskapaciteten på Södertälje sjukhus utökas och under hösten färdigställer Södersjukhuset sitt patienthotell där 33 rum avsätts för BB-platser. Det här är satsningar som kommer utöver den nämnda förlossningskliniken på Capio S:t Görans akutsjukhus.
För att ytterligare stärka barnmorskornas inflytande och kunskapsöverföringen har Stockholms barnmorskor också fått plats i landstingets reproduktionsråd.”

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer