Vi står återigen försvarslösa

Tänk dig att din katts rivsår plötsligt kunde döda eller där en blindtarmsoperation blivit för farlig att utföra. Det är ett scenario som chefen för Världshälsoorganisationen (WHO) nu varnar för.
En global kris är under uppseglande på grund av att antibiotikaresistensen inte avtar. De bakterier som är ansvariga för vanliga infektioner hotar, utan motvapen, att förvandla idag ofarliga åkommor till icke behandlingsbara dödliga sjukdomar. Enligt den samlade expertertisen på området som i dagarna möts i Köpenhamn, så kan varje antibiotika som någonsin utvecklats riskera bli värdelösa. Mänsklighetens antibiotiska era är slut och det innebär i praktiken ett slut på de moderna medicinska behandlingarna, en vanlig halsfluss kan åter döda.

WHO varnar för att antimikrobiellresistens är på snabb uppgång i Europa och att vissa länder redan har förlorat första linjens antimikrobiella medel. Behandlingarna blir därför dyrare, mer skadliga, behöver mycket längre behandlingstider och kan kräva behandling på intensivvårdsavdelningar. För patienter infekterade med en del läkemedelsresistenta patogener ökar dödligheten med cirka 50 procent. Vissa avancerade insatser, som höftproteser, organtransplantationer, cancer kemoterapi och vård av för tidigt födda barn, kan därmed bli mycket svårare eller till och med för farligt att genomföra.

De mest kraftfulla antibiotika är karbapenemer, som används vid behandling av resistenta infektioner och fortfarande biter, är även den nu på väg att förlora sin kraft. Under 2009 upptäcktes den karbapenemresistenta K. pneumoniae bakterien, som finns i tarmen, i Grekland, men har nu fram till och med 2011 spridit sig till Österrike, Italien och Ungern. Andelen karbapenemresistenta K. pneumoniae har fördubblats från 7 procent till 15 procent. Tusentals människor dör redan varje år i EU tillföljd av antibiotikaresistenta bakteriella infektioner. Även behandlingar som upptäckts under det senaste århundradet mot influensa, tuberkulos, malaria och hiv-bromsmediciner kan bli ineffektiva under de kommande åren.

Det finns många globala åtgärder att genomföra för att stoppa detta hot. En viktig faktor är att begränsa användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen, det faktum att större mängder antibiotika används i friska djur än i sjuka människor är fel. Men WHO och EU kan även genomföra och underlätta för fler tillslag mot förfalskade och lättsålda läkemedel.
Läkemedelsindustrin lägger heller inte ner pengar på att ta fram nya super-biotika då den endast är verksam en kort period och den kommersiella avkastningen är låg. Som ansvarig för patientsäkerhet i Stockholm läns landsting så vill jag härmed föreslå några åtgärder för att möta hotet. Dels ska striktare regler för hur läkare ska då förskriva antibiotika utredas samt hur snabbt antibiotiska ska få hämtas ut. Vi kan inte låta förlusten av viktiga verksam antibiotika, vårt viktigaste botemedel för många miljoner människor gå förlorat på grund av överanvändning.

Stig Nyman (KD)

Landstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin