Vi står återigen försvarslösa

Tänk dig att din katts rivsår plötsligt kunde döda eller där en blindtarmsoperation blivit för farlig att utföra. Det är ett scenario som chefen för Världshälsoorganisationen (WHO) nu varnar för.
En global kris är under uppseglande på grund av att antibiotikaresistensen inte avtar. De bakterier som är ansvariga för vanliga infektioner hotar, utan motvapen, att förvandla idag ofarliga åkommor till icke behandlingsbara dödliga sjukdomar. Enligt den samlade expertertisen på området som i dagarna möts i Köpenhamn, så kan varje antibiotika som någonsin utvecklats riskera bli värdelösa. Mänsklighetens antibiotiska era är slut och det innebär i praktiken ett slut på de moderna medicinska behandlingarna, en vanlig halsfluss kan åter döda.

WHO varnar för att antimikrobiellresistens är på snabb uppgång i Europa och att vissa länder redan har förlorat första linjens antimikrobiella medel. Behandlingarna blir därför dyrare, mer skadliga, behöver mycket längre behandlingstider och kan kräva behandling på intensivvårdsavdelningar. För patienter infekterade med en del läkemedelsresistenta patogener ökar dödligheten med cirka 50 procent. Vissa avancerade insatser, som höftproteser, organtransplantationer, cancer kemoterapi och vård av för tidigt födda barn, kan därmed bli mycket svårare eller till och med för farligt att genomföra.

De mest kraftfulla antibiotika är karbapenemer, som används vid behandling av resistenta infektioner och fortfarande biter, är även den nu på väg att förlora sin kraft. Under 2009 upptäcktes den karbapenemresistenta K. pneumoniae bakterien, som finns i tarmen, i Grekland, men har nu fram till och med 2011 spridit sig till Österrike, Italien och Ungern. Andelen karbapenemresistenta K. pneumoniae har fördubblats från 7 procent till 15 procent. Tusentals människor dör redan varje år i EU tillföljd av antibiotikaresistenta bakteriella infektioner. Även behandlingar som upptäckts under det senaste århundradet mot influensa, tuberkulos, malaria och hiv-bromsmediciner kan bli ineffektiva under de kommande åren.

Det finns många globala åtgärder att genomföra för att stoppa detta hot. En viktig faktor är att begränsa användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen, det faktum att större mängder antibiotika används i friska djur än i sjuka människor är fel. Men WHO och EU kan även genomföra och underlätta för fler tillslag mot förfalskade och lättsålda läkemedel.
Läkemedelsindustrin lägger heller inte ner pengar på att ta fram nya super-biotika då den endast är verksam en kort period och den kommersiella avkastningen är låg. Som ansvarig för patientsäkerhet i Stockholm läns landsting så vill jag härmed föreslå några åtgärder för att möta hotet. Dels ska striktare regler för hur läkare ska då förskriva antibiotika utredas samt hur snabbt antibiotiska ska få hämtas ut. Vi kan inte låta förlusten av viktiga verksam antibiotika, vårt viktigaste botemedel för många miljoner människor gå förlorat på grund av överanvändning.

Stig Nyman (KD)

Landstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin