Vi står återigen försvarslösa

Tänk dig att din katts rivsår plötsligt kunde döda eller där en blindtarmsoperation blivit för farlig att utföra. Det är ett scenario som chefen för Världshälsoorganisationen (WHO) nu varnar för.
En global kris är under uppseglande på grund av att antibiotikaresistensen inte avtar. De bakterier som är ansvariga för vanliga infektioner hotar, utan motvapen, att förvandla idag ofarliga åkommor till icke behandlingsbara dödliga sjukdomar. Enligt den samlade expertertisen på området som i dagarna möts i Köpenhamn, så kan varje antibiotika som någonsin utvecklats riskera bli värdelösa. Mänsklighetens antibiotiska era är slut och det innebär i praktiken ett slut på de moderna medicinska behandlingarna, en vanlig halsfluss kan åter döda.

WHO varnar för att antimikrobiellresistens är på snabb uppgång i Europa och att vissa länder redan har förlorat första linjens antimikrobiella medel. Behandlingarna blir därför dyrare, mer skadliga, behöver mycket längre behandlingstider och kan kräva behandling på intensivvårdsavdelningar. För patienter infekterade med en del läkemedelsresistenta patogener ökar dödligheten med cirka 50 procent. Vissa avancerade insatser, som höftproteser, organtransplantationer, cancer kemoterapi och vård av för tidigt födda barn, kan därmed bli mycket svårare eller till och med för farligt att genomföra.

De mest kraftfulla antibiotika är karbapenemer, som används vid behandling av resistenta infektioner och fortfarande biter, är även den nu på väg att förlora sin kraft. Under 2009 upptäcktes den karbapenemresistenta K. pneumoniae bakterien, som finns i tarmen, i Grekland, men har nu fram till och med 2011 spridit sig till Österrike, Italien och Ungern. Andelen karbapenemresistenta K. pneumoniae har fördubblats från 7 procent till 15 procent. Tusentals människor dör redan varje år i EU tillföljd av antibiotikaresistenta bakteriella infektioner. Även behandlingar som upptäckts under det senaste århundradet mot influensa, tuberkulos, malaria och hiv-bromsmediciner kan bli ineffektiva under de kommande åren.

Det finns många globala åtgärder att genomföra för att stoppa detta hot. En viktig faktor är att begränsa användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen, det faktum att större mängder antibiotika används i friska djur än i sjuka människor är fel. Men WHO och EU kan även genomföra och underlätta för fler tillslag mot förfalskade och lättsålda läkemedel.
Läkemedelsindustrin lägger heller inte ner pengar på att ta fram nya super-biotika då den endast är verksam en kort period och den kommersiella avkastningen är låg. Som ansvarig för patientsäkerhet i Stockholm läns landsting så vill jag härmed föreslå några åtgärder för att möta hotet. Dels ska striktare regler för hur läkare ska då förskriva antibiotika utredas samt hur snabbt antibiotiska ska få hämtas ut. Vi kan inte låta förlusten av viktiga verksam antibiotika, vårt viktigaste botemedel för många miljoner människor gå förlorat på grund av överanvändning.

Stig Nyman (KD)

Landstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin