Vi vill växa!

I dagens Metro står det att läsa att det pågår en ”dragkamp om spårmiljarderna”

Att intresset för att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen nu växer är positivt! När stockholm växer behöver både tunnelbanan, pendeltåg, buss, spårväg och pendelbåtstrafiken byggas ut.

Eftersom stockholmsregionen växer dubbla så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagen trafikinfarkt att förvärras ytterligare.

Förslagen om var regionens nya spår ska byggas måste givetvis noga analyseras. Hur man än vänder och vrider på förslagen så måste man ändå landa i den slutsatsen att Stockholmsregionen själva inte kommer att klara av att finansiera all den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur i vår region, som vi så väl behöver.

Regeringen måste öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i regionen. Att Stockholm kan fortsätta att växa är en förutsättning inte bara för vår region utan för hela landet utveckling. För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av nya spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik även bidra till finansieringen.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare Trafiknämnden


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin