Vi vill växa!

I dagens Metro står det att läsa att det pågår en ”dragkamp om spårmiljarderna”

Att intresset för att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen nu växer är positivt! När stockholm växer behöver både tunnelbanan, pendeltåg, buss, spårväg och pendelbåtstrafiken byggas ut.

Eftersom stockholmsregionen växer dubbla så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagen trafikinfarkt att förvärras ytterligare.

Förslagen om var regionens nya spår ska byggas måste givetvis noga analyseras. Hur man än vänder och vrider på förslagen så måste man ändå landa i den slutsatsen att Stockholmsregionen själva inte kommer att klara av att finansiera all den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur i vår region, som vi så väl behöver.

Regeringen måste öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i regionen. Att Stockholm kan fortsätta att växa är en förutsättning inte bara för vår region utan för hela landet utveckling. För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av nya spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik även bidra till finansieringen.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare Trafiknämnden


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin