Vi vill växa!

I dagens Metro står det att läsa att det pågår en ”dragkamp om spårmiljarderna”

Att intresset för att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen nu växer är positivt! När stockholm växer behöver både tunnelbanan, pendeltåg, buss, spårväg och pendelbåtstrafiken byggas ut.

Eftersom stockholmsregionen växer dubbla så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagen trafikinfarkt att förvärras ytterligare.

Förslagen om var regionens nya spår ska byggas måste givetvis noga analyseras. Hur man än vänder och vrider på förslagen så måste man ändå landa i den slutsatsen att Stockholmsregionen själva inte kommer att klara av att finansiera all den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur i vår region, som vi så väl behöver.

Regeringen måste öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i regionen. Att Stockholm kan fortsätta att växa är en förutsättning inte bara för vår region utan för hela landet utveckling. För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av nya spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik även bidra till finansieringen.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare Trafiknämnden


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin