Vi vill växa!

I dagens Metro står det att läsa att det pågår en ”dragkamp om spårmiljarderna”

Att intresset för att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen nu växer är positivt! När stockholm växer behöver både tunnelbanan, pendeltåg, buss, spårväg och pendelbåtstrafiken byggas ut.

Eftersom stockholmsregionen växer dubbla så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagen trafikinfarkt att förvärras ytterligare.

Förslagen om var regionens nya spår ska byggas måste givetvis noga analyseras. Hur man än vänder och vrider på förslagen så måste man ändå landa i den slutsatsen att Stockholmsregionen själva inte kommer att klara av att finansiera all den nödvändiga utbyggnaden av infrastruktur i vår region, som vi så väl behöver.

Regeringen måste öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i regionen. Att Stockholm kan fortsätta att växa är en förutsättning inte bara för vår region utan för hela landet utveckling. För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av nya spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik även bidra till finansieringen.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare Trafiknämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer