Via-resor till och med årskurs tre – en viktig reform föräldrar med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Stockholm den 6 maj 2013
Kristdemokraterna Stockholms läns landsting

– Det är oerhört viktigt att föräldrar kan vara engagerade i sina barns skolgång. Föräldrar med vissa funktionshinder har idag inte samma möjlighet till en aktiv dialog med sina barns lärare och skola. Därför är det glädjande att vi nu kan utöka resetilldelningen för via-resor till och med årskurs tre i grundskolan, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting, med anledning av Alliansens överenskommelse om budget för 2014.
– Vi kommer att öka resetilldelningen under 2014 för de resenärer som sällan eller aldrig har möjlighet att använda annat färdmedel än färdtjänst. Alla föräldrar ska på lika villkor kunna vara delaktiga i sina barns skolgång. För somliga är via-resor är en förutsättning för en god och fungerande kontakt med skolan, fortsätter Karl Henriksson.
– Att möjligheten till via-resor nu utökas med tre år är en viktig reform för föräldrar med funktionsnedsättning i Stockholms län. Med via-resor till och med årskurs tre befäster Stockholms läns landsting sin position som landets mest generösa färdtjänsttilldelning till stor glädje för både barn och föräldrar, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Via-resor innebär att föräldern i en sammanhängande taxiresa kan åka från hemmet, lämna sitt barn på förskolan och sedan fortsätta till jobbet. Idag ges föräldrar med färdtjänst endast rätt till så kallade via-resor så länge deras barn går i förskolan.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin