Via-resor till och med årskurs tre – en viktig reform föräldrar med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Stockholm den 6 maj 2013
Kristdemokraterna Stockholms läns landsting

– Det är oerhört viktigt att föräldrar kan vara engagerade i sina barns skolgång. Föräldrar med vissa funktionshinder har idag inte samma möjlighet till en aktiv dialog med sina barns lärare och skola. Därför är det glädjande att vi nu kan utöka resetilldelningen för via-resor till och med årskurs tre i grundskolan, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting, med anledning av Alliansens överenskommelse om budget för 2014.
– Vi kommer att öka resetilldelningen under 2014 för de resenärer som sällan eller aldrig har möjlighet att använda annat färdmedel än färdtjänst. Alla föräldrar ska på lika villkor kunna vara delaktiga i sina barns skolgång. För somliga är via-resor är en förutsättning för en god och fungerande kontakt med skolan, fortsätter Karl Henriksson.
– Att möjligheten till via-resor nu utökas med tre år är en viktig reform för föräldrar med funktionsnedsättning i Stockholms län. Med via-resor till och med årskurs tre befäster Stockholms läns landsting sin position som landets mest generösa färdtjänsttilldelning till stor glädje för både barn och föräldrar, konstaterar Karl Henriksson.

Fakta:
Via-resor innebär att föräldern i en sammanhängande taxiresa kan åka från hemmet, lämna sitt barn på förskolan och sedan fortsätta till jobbet. Idag ges föräldrar med färdtjänst endast rätt till så kallade via-resor så länge deras barn går i förskolan.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin