Viktiga synpunkter gör att Ekeröbussar räddas

Kollektivtrafiken ska vara bra i hela Stockholms län, löd Alliansens principbeslut i september. Efter att viktiga synpunkter kommit in kommer 34 busslinjer på landsbygden att undgå att påverkas av besparingar. Åtta av de busslinjer som inte påverkas av förändringarna rör Ekerö, där Kristdemokraternas företrädare har varit starkt engagerade i frågan.

Christina Blom Andersson (KD)– Protesterna från oss lokala politiker och engagerade medborgare har gett resultat. För oss är det självklart att alla som bor i Ekerö kommun ska kunna ha ett tillräckligt bra utbud av SL-trafiken. Vi kommer att fortsätta arbeta för att bygga ut kollektivtrafiken samtidigt som vi tar ansvar för en ekonomi i balans, säger Christina Blom Andersson, som sitter i landstingets trafiknämnd och är ordförande för Kristdemokraterna i Ekerö.

Under fredagen beställde trafikförvaltningen den busstrafik som börjar gälla den 11 januari 2016. Utbudet i busstrafiken anpassas till det budgethål som skapades när Alliansens förslag till ökade intäkter för SL röstades ner av S, MP, V och SD.

– Jag är glad att vi har kunnat påverka trafikförvaltningen så att människor på landsbygden fortfarande kan åka buss till skolan, arbetet eller andra platser för att få ihop sitt livspussel. Det ska vara möjligt att bo och leva i alla delar av vår kommun, säger Sivert Åkerljung (KD), gruppledare i Ekerö kommun.

 

Här finns trafikförvaltningens hela lista över busslinjer i Ekerö, Upplands-Bro, Norrtälje, Vallentuna, Södertälje med mera som inte längre påverkas >>

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin