Viktigt med klagomål för färdtjänsten

Landstingsfullmäktige.

Alla färdtjänstresor i Stockholms län ska utföras med god service och god kvalitet. Till det målet är det dock en bit kvar, så för mig är det viktigt att alla resenärer som upplever att enskilda resor brister gällande kvalité eller service, anmäler det till kundtjänsten. Det sade Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i landstingsfullmäktige i dag.

Karl Henriksson (KD)– Jag har uppmanat resenärer via både tv, radio och tidningar att anmäla alla resor där inte resenären är nöjd. Om fler anmäler när en resa går fel får förvaltningen ett kraftigt förbättrat redskap i arbetet att säkerställa en god kvalité och ett gott bemötande på alla färdtjänstresor, sa Karl Henriksson i debatten.

Han hade fått en fråga från en av Vänsterpartiets ledamöter om han hade agerat för att säkerställa att alla klagomål på färdtjänsten registreras. Karl Henrikssons korta svar på frågan var: Ja.

Sedan medierna började uppmärksamma det ökade antalet klagomål på färdtjänsten har Karl Henriksson vid flera tillfällen agerat för att han och de andra ansvariga politikerna ska få så god bild av hur resenärerna upplever färdtjänsten som möjligt. Det har bland annat lett till att trafiknämnden förra veckan beslutade att införa värdighetsgaranti för färdtjänsten.

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin