Vinter-OS kräver trafiksatsningar

Vinter-OS kan hamna i Stockholm 2022. Foto: Tim Hipps/Wikimedia Commons CC BY-SA

Pressmeddelande
Stockholm den 2 oktober 2013

I går presenterades idrottsrörelsens utredning om förutsättningarna för ett vinter-OS i Stockholm år 2022. Karl Henriksson, ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län och ersättare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting, är positiv men ser att det behövs mycket stora trafiksatsningar i regionen.

Karl Henriksson (KD)– Om spelen ska hållas i Stockholm måste det vara med kollektivtrafik som huvudalternativ för transporterna. Den spännande storsatsningen på Flottsbrobacken, där en mängd grenar inom alpint, freestyle, snowboard och backhoppning föreslås genomföras, gör att en satsning på Spårväg Syd behöver prioriteras, säger Karl Henriksson.

Utredningen visar att staten inte kommer att behöva gå in och finansiera idrottsanläggningar eller tävlingarna. Däremot förutsätts att ny transportinfrastruktur tillkommer. Kristdemokraterna har sedan tidigare föreslagit en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka och att SL kopplar ihop Hagsätralinjen med den blå linjen.

– Men vi behöver också planera för en snabb utbyggnad av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, där de olympiska spelens presscenter föreslås ligga. Statens satsningar i länsplanen, den nationella planen och det förslag som Stockholmsförhandlingens förhandlingspersoner har kommit med räcker inte alls till för att tillgodose de behov som finns. Det blir ännu mer tydligt om Stockholm ska arrangera vinter-OS år 2022. Regeringen måste tillföra mer resurser för att Stockholm ska få möjlighet att bygga en modern kollektivtrafik som klarar både stora evenemang och den vanliga arbetspendlingens behov, säger Karl Henriksson.

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin