Vinter-OS kräver trafiksatsningar

Vinter-OS kan hamna i Stockholm 2022. Foto: Tim Hipps/Wikimedia Commons CC BY-SA

Pressmeddelande
Stockholm den 2 oktober 2013

I går presenterades idrottsrörelsens utredning om förutsättningarna för ett vinter-OS i Stockholm år 2022. Karl Henriksson, ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län och ersättare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting, är positiv men ser att det behövs mycket stora trafiksatsningar i regionen.

Karl Henriksson (KD)– Om spelen ska hållas i Stockholm måste det vara med kollektivtrafik som huvudalternativ för transporterna. Den spännande storsatsningen på Flottsbrobacken, där en mängd grenar inom alpint, freestyle, snowboard och backhoppning föreslås genomföras, gör att en satsning på Spårväg Syd behöver prioriteras, säger Karl Henriksson.

Utredningen visar att staten inte kommer att behöva gå in och finansiera idrottsanläggningar eller tävlingarna. Däremot förutsätts att ny transportinfrastruktur tillkommer. Kristdemokraterna har sedan tidigare föreslagit en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka och att SL kopplar ihop Hagsätralinjen med den blå linjen.

– Men vi behöver också planera för en snabb utbyggnad av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, där de olympiska spelens presscenter föreslås ligga. Statens satsningar i länsplanen, den nationella planen och det förslag som Stockholmsförhandlingens förhandlingspersoner har kommit med räcker inte alls till för att tillgodose de behov som finns. Det blir ännu mer tydligt om Stockholm ska arrangera vinter-OS år 2022. Regeringen måste tillföra mer resurser för att Stockholm ska få möjlighet att bygga en modern kollektivtrafik som klarar både stora evenemang och den vanliga arbetspendlingens behov, säger Karl Henriksson.

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin