Vinter-OS kräver trafiksatsningar

Vinter-OS kan hamna i Stockholm 2022. Foto: Tim Hipps/Wikimedia Commons CC BY-SA

Pressmeddelande
Stockholm den 2 oktober 2013

I går presenterades idrottsrörelsens utredning om förutsättningarna för ett vinter-OS i Stockholm år 2022. Karl Henriksson, ordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län och ersättare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting, är positiv men ser att det behövs mycket stora trafiksatsningar i regionen.

Karl Henriksson (KD)– Om spelen ska hållas i Stockholm måste det vara med kollektivtrafik som huvudalternativ för transporterna. Den spännande storsatsningen på Flottsbrobacken, där en mängd grenar inom alpint, freestyle, snowboard och backhoppning föreslås genomföras, gör att en satsning på Spårväg Syd behöver prioriteras, säger Karl Henriksson.

Utredningen visar att staten inte kommer att behöva gå in och finansiera idrottsanläggningar eller tävlingarna. Däremot förutsätts att ny transportinfrastruktur tillkommer. Kristdemokraterna har sedan tidigare föreslagit en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka och att SL kopplar ihop Hagsätralinjen med den blå linjen.

– Men vi behöver också planera för en snabb utbyggnad av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, där de olympiska spelens presscenter föreslås ligga. Statens satsningar i länsplanen, den nationella planen och det förslag som Stockholmsförhandlingens förhandlingspersoner har kommit med räcker inte alls till för att tillgodose de behov som finns. Det blir ännu mer tydligt om Stockholm ska arrangera vinter-OS år 2022. Regeringen måste tillföra mer resurser för att Stockholm ska få möjlighet att bygga en modern kollektivtrafik som klarar både stora evenemang och den vanliga arbetspendlingens behov, säger Karl Henriksson.

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin