Visioner förverkligas

Stigs Reflexioner
2013:10

Det är en ynnest för en politiker att få se visioner förverkligas. Arton landstingsbudgetar har jag haft möjlighet att medverka till, lite överdrivet måhända eftersom fyra av dem hanterades och beslutades med mitt eget parti i opposition. Och nu den nittonde debatterats och beslutats.

Jag kan med fog konstatera, att knappast någon tidigare budget, sedan jag och mitt parti kom in i landstinget hösten 1991, varit mer visionär och konkret på samma gång, som den som nu fastställts för nästa år.

Vi bygger ett universitetssjukhus av högsta internationella standard för vård av yppersta klass. Vi tänker och agerar innovativt! Många snackar och vi ser också till att något blir gjort.

Visionen för beslutade och planerade investeringar i byggnader och organisation är stärkt kvalitet i läkande vårdmiljöer som ledord. Landstinget ska svara upp mot högt ställda krav på en god vård- och bra och utvecklande arbetsmiljöer.

Tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse för resultatet.

Inte bara Zaremba och kritiska medieutspel

Sjukvården står ofta under debatt och när DN-journalisten Maciej Zaremba under vårvintern publicerade sitt reportage om vårdens ersättningssystem, så intensifierades debatten under en tid. Ämnet är angeläget och debatten är viktig. Men debatten måste

På debattsidorna, bl.a. i Läkartidningen, läser jag om angelägenheten för läkarna att medverka i debatten framöver. Det är bra, men det duger inte med enbart kritik. Jag efterlyser en konstruktiv dialog och debatt, dvs. att man från läkarhåll, liksom från Vårdförbundet och Kommunal, medverkar i framtagandet av nya och vårdstärkande alternativ till dagens ersättningssystem. Patienterna och skattebetalarna är värda det. Jag vill även gärna utmana Läkarsällskapet att medverka i arbetet med framtidens ersättningssystem, som måste innehålla mer av kvalitetskriterier.

I Stockholms läns landsting är vi på god väg. Vårdepisodersättning baserad på tankarna bakom värdebaserad vård har tillämpats inom höft- och knäledsplastik med stor framgång under tre år. Senare i år kommer vårdval inom ryggkirurgi att ha ett liknande ersättningssystem med tydliga kvalitetskriterier. Samtidigt arbetas nationellt med några landsting, socialdepartementet och SKL.

En fråga som inte fanns med…

I den budget som vi behandlade och beslutade om för en vecka sedan fanns inte frågan om hur Nya Karolinska skall ledas på dagordningen. Jag tycker att det är dags att inleda analysen om Karolinska Universitetssjukhusets framtida organisation och vilka verksamhets- och ledningsförutsättningar som vi vill erbjuda framtidens ledare.

Läget är ett annat nu än när dåvarande s-ledda landstingsledning beslutade om sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus, som de då betecknades. En mycket angelägen fråga anser jag vara huruvida den person som skall leda Nya Karolinska också ska behöva leda Huddinge och det universitetssjukhusets utveckling, också det med stora och viktiga investeringar och en viktig framtid för vården, för forskningen och utvecklingen.

Trevlig midsommar!

Ett tänkvärt citat, en favorit i repris:
”Ledare – kropp som förmedlar värme och ljus”
(Svensk Uppslagsbok 1922)

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin