Visioner förverkligas

Stigs Reflexioner
2013:10

Det är en ynnest för en politiker att få se visioner förverkligas. Arton landstingsbudgetar har jag haft möjlighet att medverka till, lite överdrivet måhända eftersom fyra av dem hanterades och beslutades med mitt eget parti i opposition. Och nu den nittonde debatterats och beslutats.

Jag kan med fog konstatera, att knappast någon tidigare budget, sedan jag och mitt parti kom in i landstinget hösten 1991, varit mer visionär och konkret på samma gång, som den som nu fastställts för nästa år.

Vi bygger ett universitetssjukhus av högsta internationella standard för vård av yppersta klass. Vi tänker och agerar innovativt! Många snackar och vi ser också till att något blir gjort.

Visionen för beslutade och planerade investeringar i byggnader och organisation är stärkt kvalitet i läkande vårdmiljöer som ledord. Landstinget ska svara upp mot högt ställda krav på en god vård- och bra och utvecklande arbetsmiljöer.

Tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse för resultatet.

Inte bara Zaremba och kritiska medieutspel

Sjukvården står ofta under debatt och när DN-journalisten Maciej Zaremba under vårvintern publicerade sitt reportage om vårdens ersättningssystem, så intensifierades debatten under en tid. Ämnet är angeläget och debatten är viktig. Men debatten måste

På debattsidorna, bl.a. i Läkartidningen, läser jag om angelägenheten för läkarna att medverka i debatten framöver. Det är bra, men det duger inte med enbart kritik. Jag efterlyser en konstruktiv dialog och debatt, dvs. att man från läkarhåll, liksom från Vårdförbundet och Kommunal, medverkar i framtagandet av nya och vårdstärkande alternativ till dagens ersättningssystem. Patienterna och skattebetalarna är värda det. Jag vill även gärna utmana Läkarsällskapet att medverka i arbetet med framtidens ersättningssystem, som måste innehålla mer av kvalitetskriterier.

I Stockholms läns landsting är vi på god väg. Vårdepisodersättning baserad på tankarna bakom värdebaserad vård har tillämpats inom höft- och knäledsplastik med stor framgång under tre år. Senare i år kommer vårdval inom ryggkirurgi att ha ett liknande ersättningssystem med tydliga kvalitetskriterier. Samtidigt arbetas nationellt med några landsting, socialdepartementet och SKL.

En fråga som inte fanns med…

I den budget som vi behandlade och beslutade om för en vecka sedan fanns inte frågan om hur Nya Karolinska skall ledas på dagordningen. Jag tycker att det är dags att inleda analysen om Karolinska Universitetssjukhusets framtida organisation och vilka verksamhets- och ledningsförutsättningar som vi vill erbjuda framtidens ledare.

Läget är ett annat nu än när dåvarande s-ledda landstingsledning beslutade om sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus, som de då betecknades. En mycket angelägen fråga anser jag vara huruvida den person som skall leda Nya Karolinska också ska behöva leda Huddinge och det universitetssjukhusets utveckling, också det med stora och viktiga investeringar och en viktig framtid för vården, för forskningen och utvecklingen.

Trevlig midsommar!

Ett tänkvärt citat, en favorit i repris:
”Ledare – kropp som förmedlar värme och ljus”
(Svensk Uppslagsbok 1922)

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer