Waxholmsbolagets fartyg får alkolås

Pressmeddelande
20 juli 2015

Landstinget kommer att införa alkolås på Waxholmsbolagets båtar när den nya upphandlingen av sjötrafiken sjösätts nästa år. Syftet är att öka trafiksäkerheten i skärgården.

Karl Henriksson (KD)– Vi utgår från att alla redan i dag är nyktra när de kör för skärgårdstrafiken men om omdömet sviktar ska det inte kunna gå att äventyra säkerheten för resenärerna och personalen. Revisionen har också påpekat behovet av att förbättra arbetet inom Waxholmsbolaget när det gäller alkohol och droger, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Redan i dag finns alkolås i SL-bussarna och färdtjänstens taxibilar. Det kommer också att finnas i de nya tunnelbanetågen. Kristdemokraterna har drivit frågan om alkolås i Stockholms kollektivtrafik sedan 2005, och nu har landstingsfullmäktige beslutat att införa dem i skärgårdstrafiken.

– Tekniken har snabbt gått framåt när det gäller alkolås. De är snabbare, enklare att använda och behöver inte stoppas in i munnen. I dag är det relativt enkelt att sätta in alkolås i fartygen, säger Karl Henriksson.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
simon.olsson@kristdemokraterna.se

 

SVT Nyheter Stockholm: Nu får skärgårdsbåtarna alkolås >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin